Všeobecné informácie o meste Komárno


Rozloha:
102,88 km2
Počet obyvateľov: 34 tisíc
Zloženie obyvateľstva: 59% národnosti maďarskej, 39% národnosti slovenskej, 2% iné národnosti
Poloha: pri sútoku riek Dunaj a Váh, na slovensko-maďarskej hranici, v trojuholníku Viedeň, Budapešť, Bratislava
Oblasť: okres Komárno, Nitriansky samosprávny kraj
História: územie obývané od doby bronzovej, v roku 1265 dostalo štatút mesta
Primátor mesta: Mgr. Béla Keszegh

Mesto Komárno ponúka investorom niekoľko možností. Mesto očakáva a s radosťou podporuje v maximálnej miere novovznikajúce aj rozširujúce sa podnikania.

Tradície

Mesto má bohaté priemyselné tradície, miestna lodenica vznikla už v roku 1896, desaťročia poskytovala prácu obyvateľom mesta i širokého okolia. Výroba strojov a strojných komponentov , obuvi, potravinárstvo, spracovanie kože, alebo tlačiarstvo majú tiež dlhoročnú tradíciu. V meste pracuje množstvo mikropodnikateľov, malých podnikateľov a preto si aj veľkí podnikatelia ľahko nájdu svojich subdodávateľov.

Zemepisná poloha a dopravná infraštruktúra

Mesto je vďaka svojej polohe ľahko prístupné z Bratislavy, Budapešti, alebo aj z Viedne. Podnebie je príjemné, bohaté na slnečné dni. Vďaka dvom riekam je mesto prístupné aj po vode. Je tu vybudovaný zimný prístav pre lode a tiež prekládkový prístav s napojením na železničnú vlečku. Sútok riek Dunaj a Váh poskytuje široké možnosti nielen milovníkom vodných športov, ale rovnako aj nadšencom turistiky a obdivovateľom krásnej prírody.

map

Komárno sa nachádza v blízkosti viacerých dôležitých európskych dopravných tepien, napríklad železničnej trasy spájajúcej Berlín s Maďarskom cez Českú republiku, priamo na železničnej trase Viedeň – Budapešť, v blízkosti medzinárodnej diaľnice M1 (Budapešť – Viedeň ). Zo slovenských ciest spomeňme cesty I. triedy I/63 a I/64, ktoré sa stretajú v meste. V blízkej budúcnosti sa začne výstavba ďalšieho nového mostu cez Dunaj v západnej časti mesta, ktorý odľahčí dopravu smerujúcu do Maďarska cez centrum mesta a historický Alžbetin most. Železničná stanica zodpovedá najvyšším nárokom, patrí do 1. kategórie a vlakom sa môžete dostať do Nových Zámkov, Dunajskej Stredy a Bratislavy alebo do maďarského Komáromu. Existuje aj železničná trať do Kolárova, tá je však od roku 2003 z hospodárskych dôvodov mimo prevádzky.

Najbližšie medzinárodné letiská sa nachádzajú v Bratislave a v Budapešti, obe vo vzdialenosti 100 km . Na využívanie nepravidelnej osobnej leteckej prepravy menšieho významu sa najbližšie nachádza letisko v Győr-Pér, ktoré môže obslúžiť menšie lietadlá osobnej dopravy. Vďaka investíciám v poslednom období vznikla rozsiahla infraštruktúra cyklistických ciest, zlepšujúca možnosti prepravy a športu. Mestom prechádza medzinárodná Dunajská cyklotrasa, časť cesty Eurovelo 6, ktorá kopíruje tok rieky Dunaj od nemeckého mesta Passau, cez Viedeň, Bratislavu a smeruje do Budapešti. Na túto cyklotrasu sa pripája trasa Váh, ktorá prechádza Kolárovom, Dedinou Mládeže, Vlčanmi, Šaľou až po Trenčín.

Pracovný trh

Zamestnanosť v meste a jeho okolí je na úrovni pod celoštátnym priemerom, preto v meste nie je ťažké nájsť vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. V radoch nezamestnaných nájdeme vyučených pracovníkov, ktorí majú aj potrebné skúsenosti, ale nevedia si v blízkosti bydliska nájsť patričnú prácu. Mnoho obyvateľov mesta pracuje v okolitých mestách, napr. v Bratislave, Nitre, Galante, Dunajskej Strede, alebo v maďarských mestách Tatabánya, Tata, Győr alebo Székesfehérvár. Ak by sa naskytla príležitosť, určite by volili možnosť pracovať priamo v meste. V radoch nezamestnaných je množstvo ľudí v aktívnom veku.

Nezamestnaných eviduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne , ktorý pre nich organizuje stretnutia so zamestnávateľmi, podnikateľmi, alebo agentúrami a tiež zabezpečuje rekvalifikačné kurzy.

Školstvo, vyučovací proces

Vďaka dvom gymnáziám a trom stredným odborným školám prichádza na trh práce veľké množstvo dobre pripravenej mladej pracovnej sily. Základné školy v našom meste patria na Slovensku medzi najlepšie, čo dokazujú testy a aj účasť na rôznych súťažiach.

Okrem všeobecného vzdelania získava mládež na odborných školách aj technickú zručnosť a odborné znalosti na potrebnej úrovni. Medzi najnavštevovanejšie stredné školy patria Gymnázium Jánosa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským (www.sjg.sk) a Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka (www.gljs.sk). Stredná priemyselná škola (www.spskn.sk) s výbornými učebnými výsledkami je jednou z najlepšie vybavených škôl v SR . Výučba prebieha za pomoci použitia najmodernejších technológií.

Komárno je aj univerzitné mesto – študenti Univerzity Jánosa Selyeho (www.selyeuni.sk) radi privítajú možnosť pracovať počas štúdia ako brigádnici alebo na čiastočný úväzok. Po získaní diplomov by sa absolventi radi zamestnali ako ekonómovia, informatici alebo učitelia v našom regióne. Vedenie univerzity je otvorené spolupráci s firmami, pre ktoré môžu vykonávať napríklad výskumnú alebo analytickú činnosť.

Rozhodujúcim hľadiskom pri výbere regiónu na založenie firmy môže byť napríklad aj to, že obyvateľstvo ovláda dva jazyky, teda väčšina plynulo komunikuje po slovesky aj po maďarsky, a ani čeština pre väčšinu nie je problémom. Nakoľko výuka jedného cudzieho jazyka je na školách povinná , mnoho študentov si osvojí aj ďalší svetový jazyk a preto v tomto smere je miestna pracovná sila rozhodne na vysokej úrovni.

Množstvo príležitostí na investovanie

V meste sa nachádza veľa nehnuteľností, ktoré môžu zaujať investorov. Mesto vlastní množstvo pozemkov, ktoré sú okamžite prístupné a vhodné na vybudovanie priemyselných areálov. V západnej časti na okraji mesta, neďaleko železničného mostu sa nachádzajú voľné pozemky vo vlastníctve mesta a súkromných osôb, podobne ako v lokalite Hadovce. Aj v lokalite Malá Iža, Harčás, popri hlavnej ceste do Nových Zámkov, v Ďulovom Dvore alebo v lokalite Nová Stráž – Vadaš sa nachádza množstvo pozemkov vhodných na akúkoľvek podnikateľskú činnosť. Niektoré pozemky sú využiteľné okamžite a na niektorých by bolo potrebné urobiť patričné úpravy. Všetky pozemky je možné napojiť na infraštruktúru a majú výhodu, že v blízkosti je cestná, železničná a vodná doprava.

Aj v samotnom centre mesta sa nachádzajú nehnuteľnosti využitelné na podnikanie, hlavne priestory na vybudovanie kancelárií, alebo obchodných priestorov. Niekoľko historických budov očakáva v centre svojho nájomcu – napríklad komplex budov nachádzajúci sa v pevnosti, budova bývalej polikliniky na hlavnom námestí, množstvo priestorov sa nachádza v budove Zichyho paláca a v budove Dôstojníckeho pavilónu. Tieto priestory sa po patričných úpravách môžu stať honosným sídlom nejednej firmy. Výhodou týchto priestorov je hlavne ich poloha v centre mesta, znalosť medzi obyvateľstvom a ich ľahká dostupnosť.

Okrem pozemkov a budov v majetku mesta sú k dispozícií aj už vybudované priemyselné a polyfunkčné priestory patriace podnikateľskej komunite, ktoré je možné prakticky okamžite využívať. Na území mesta už dlhodobo pôsobia aj významní investori zo zahraničia, napr. z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a to dáva predpokaldy i záruku spokojnosti aj u nových investorov.

Šport, voľný čas, turistika

V Komárne si môže nájsť snáď každý jemu blízky druh pohybovej aktivity, športu, oddychu, trávenia voľného času. Miestnych obyvateľov aj turistov čaká bohatá sieť cyklotrás, krásne brehy Dunaja a Váhu, plaváreň, termálne kúpalisko, všešportový areál ,kemping, strelnica alebo Alžbetin ostrov. Športový život mesta sa v poslednom období opäť dostal na výslnie, veď sa môžeme pýšiť niekoľkými družstvami, ktoré dosiahli výnimočné športové úspechy – spomeňme basketbal, volejbal alebo vodné pólo, svetové úspechy dosahujú naši kanoisti a nezabudnime ani na boxeristov a plavcov. Teda, či pre dieťa alebo dospelého, možnosti na pohybové aktivity sú bohaté.

Turistov víta turistická informačná kancelária priamo na hlavnom námestí generála Klapku pod vežou radnice, kde si môžu pozrieť množstvo historicky významných miest, pamätníkov a výstav v múzeách. Jednou z významných turistických atrakcií je aj unikátne Nádvorie Európy , jedinečný pevnostný systém a mohli by sme pokračovať. Návštevníkov aj obyvateľov mesta zabaví množstvo programov a festivalov. Už tradične sú veľmi úspešné spoločné cezhraničné podujatia, napr. cezhraničný medzinárodný beh Komárno – Komárom , kde sa chystá už 25. ročník.

Prečo práve Komárno?

 • strategicky výhodná poloha mesta v strednej Európe
 • stabilné politické a hospodárske prostredie
 • plná podpora miestnej samosprávy
 • v blízkosti sa nachádza diaľnica a letisko
 • možnosť využiť prepravu po železnici
 • možnosť využitia prepravy po najväčšej rieke Európy – vybudovaný prístav a prekladisko tovarov
 • kvalifikovaná a pomerne lacná pracovná sila
 • dobré jazykové znalosti, ovládanie jazykov v regióne aj medzinárodné jazykové znalosti
 • výborná opora vo výukovom systéme
 • pripravenosť viacerých pozemkov i hotových priemyselných priestorov na využitie

Chcete investovať?

 • Obchodno- skladový priestor

  Obchodno- skladový priestor

  Veľmi lukratívny obchodno- skladový priestor (325 m2) s dvomi kanceláriami, kuchyňou a vlastnou sociálnou miestnosťou sa nachádza vedľa frekventovanej Bratislavskej cesty. Pre nájomcu, resp. jeho klientov sú k dispozícii voľné parkovacie plochy. Priestory sú ideálne na obchodnú, ako aj skladovú činnosť na vysokej úrovni. Cena nájmu: 1.640,- Eur/ mesiac plus réžia a DPH. Všetky bližšie […]

 • Výrobný areál so stavebným pozemkom

  Výrobný areál so stavebným pozemkom

  Výrobný areál s celkovou rozlohou 13 605 m2 tvorí jeden celok, nachádza sa cca.500m od štátnej cesty Komárno – Nové Zámky pri asfaltovej ceste. Výrobná hala so zastavanou plochou 817 m2, s 3,2 tonovým mostovým žeriavom, sa skladá z dvoch častí. Rozmery časti A ( 540 m2) sú: D-36 m, Š-15 m, V-6 m, rozmery […]

 • Moderné kancelárske priestory na prenájom

  Moderné kancelárske priestory na prenájom

  Administratívna budova BC1 Vám ponúka na prenájom obchodné aj kancelárske priestory. Nachádza sa priamo na Bratislavskej ceste pri vstupe do mesta Komárno. V blízkej budúcnosti neďaleko administratívnej budovy BC1 bude vybudovaný nový most od Maďarska s napojením na diaľnicu M1. Budova má celkovú plochu 2.050 m2, minimálna prenajímateľná plocha je 144 m2. Budová má vlastné […]

 • Historická budova v centre mesta

  Historická budova v centre mesta

  Historická budova pozostávajúca z obchodu a bytov stojaca na pozemku s celkovou výmerou 797 m2, na predaj. Zastavaná plocha budovy je 501 m2 a má 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné. Úžitková plocha prízemia a poschodia je 902 m2 + pivnica 346 m2. Dvor má plochu 296 m2 a je v ňom vytvorené parkovisko z […]

 • Priemyselný park – priemyselné pozemky

  Priemyselný park – priemyselné pozemky

  Priemyselný park Komárno je jedinečný projekt pre výstavbu priemyselných stavieb, predovšetkým skladov a výrobných hál v Komárne. Je to ucelená priemyselná zóna na území mesta Komárno, kde celková výmera zóny je 64 118 m2. Všetky inžinierske siete sú pri pozemku alebo v dosahu. Pozemky sa predávajú od výmery približne 3000 m2. Bližšie informácie: Altagric

 • Pozemky pre developerov

  Pozemky pre developerov

  Pozemky pre developerovv celkovej rozlohe 198126 m2 sa nachádzajúv zastavanej časti mesta Komárno 800m od centra mesta. Územie je ohraničené zjuhovýchodnejstrany Novozámockou cestou azo severozápadnej strany asfaltovou cestou vedúcoupopri hrádzi smerom na Kavu. Na Novozámockej ceste sú vtesnej blízkosti autosalóny (Hyunday, Fiat, KIA, SEAT, Mazda), čerpacia stanica PHM SLOVNAFT arôzne iné prevádzky prevažne obchodného zamerania.Inžinierske […]

 • Moderné kancelárske priestory na prenájom

  Moderné kancelárske priestory na prenájom

  Administratívna budova BC1 Vám ponúka na prenájom obchodné aj kancelárske priestory. Nachádza sa priamo na Bratislavskej ceste pri vstupe do mesta Komárno. V blízkej budúcnosti neďaleko administratívnej budovy BC1 bude vybudovaný nový most od Maďarska s napojením na diaľnicu M1. Budova má celkovú plochu 2.050 m2, minimálna prenajímateľná plocha je 144 m2. Budová má vlastné […]

 • Historická budova v centre mesta

  Historická budova v centre mesta

  Historická budova pozostávajúca z obchodu a bytov stojaca na pozemku s celkovou výmerou 797 m2, na predaj. Zastavaná plocha budovy je 501 m2 a má 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné. Úžitková plocha prízemia a poschodia je 902 m2 + pivnica 346 m2. Dvor má plochu 296 m2 a je v ňom vytvorené parkovisko z […]

 • Central Office – Kancelárie na prenájom

  Central Office – Kancelárie na prenájom

  Moderná administratívna budova CENTRAL OFFICE sa nachádza v centre mesta Komárno pri rieke Dunaj a neďaleko hraníc s Maďarskom. Päťpodlažná budova poskytne moderné kancelárie kategórie A , s atraktívnym výhľadom na mesto resp. na Dunaj. Na najvyššom poschodí sa nachádza reštaurácia s atraktívnym výhľadom na Dunaj so strešnou terasou. Administratívna budova je postavená z najmodernejších […]

 • Moderné kancelárske priestory na prenájom

  Moderné kancelárske priestory na prenájom

  Administratívne priestory Administratívna budova BC1 Vám ponúka na prenájom obchodné aj kancelárske priestory. Nachádza sa priamo na Bratislavskej ceste pri vstupe do mesta Komárno. V blízkej budúcnosti neďaleko administratívnej budovy BC1 bude vybudovaný nový most od Maďarska s napojením na diaľnicu M1. Budova má celkovú plochu 2.050 m2, minimálna prenajímateľná plocha je 144 m2. Budová […]

 • Priemyselný park – priemyselné pozemky

  Priemyselný park – priemyselné pozemky

  Priemyselný park Komárno je jedinečný projekt pre výstavbu priemyselných stavieb, predovšetkým skladov a výrobných hál v Komárne. Je to ucelená priemyselná zóna na území mesta Komárno, kde celková výmera zóny je 64 118 m2. Všetky inžinierske siete sú pri pozemku alebo v dosahu. Pozemky sa predávajú od výmery približne 3000 m2. Bližšie informácie: Altagric

 • Pozemky pre developerov

  Pozemky pre developerov

  Pozemky pre developerovv celkovej rozlohe 198126 m2 sa nachádzajúv zastavanej časti mesta Komárno 800m od centra mesta. Územie je ohraničené zjuhovýchodnejstrany Novozámockou cestou azo severozápadnej strany asfaltovou cestou vedúcoupopri hrádzi smerom na Kavu. Na Novozámockej ceste sú vtesnej blízkosti autosalóny (Hyunday, Fiat, KIA, SEAT, Mazda), čerpacia stanica PHM SLOVNAFT arôzne iné prevádzky prevažne obchodného zamerania.Inžinierske […]

 • Za lodenicami , Ul. A. Jedlika

  Za lodenicami , Ul. A. Jedlika

  Priestor za lodenicou ponúka vynikajúce možnosti využiť prítomnosť rieky na nákladnú prepravu. V blízkosti pozemku sa bude čoskoro nachádzať nový plánovaný most cez Dunaj, ale k dispozícii je aj hlavná cesta smerom do Bratislavy. 1. časť Kataster: KomárnoČíslo parcely: 3597Číslo LV: 6434Výmera: 27853 m2Druh: lesný pozemokSpôsob využívania: Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa alebo po […]

 • Hadovce, v zastavanom území obce

  Hadovce, v zastavanom území obce

  V severozápadnej  časti mesta, smerom na Kolárovo, sa v Hadovciach nachádza pozemok, ktorý je sčasti zastavaný, sčasti ho využívali ako dvor.  Táto oblasť má veľmi dobrý prístup z hlavného ťahu trasy Komárno –  Bratislava  a bude odtiaľto  ľahko dostupný aj nový most cez Dunaj, postavený v blízkej budúcnosti. Kataster: KomárnoČíslo parcely: 10781Číslo LV: 6434Výmera: 15061 m2Druh: zastavaná plocha a nádvorieSpôsob […]

 • Za Vážskym železničným mostom

  Za Vážskym železničným mostom

  Na okraji mesta,  v smere Lándoru a Kavy  sa nachádzajú dva pozemky vo vlastníctve mesta.  V súčasnej dobe ho  využívajú na poľnohospodárske účely, ale vzhľadom na jeho umiestnenie môžu byť  použité aj  pre priemyselné účely. Sú ľahko dostupné z hlavných cestných ťahov, v tesnej blízkosti sa nachádza aj železničná trať. Tieto lokality – každá zvlášť, […]

 • Historická budova v centre mesta

  Historická budova v centre mesta

  Historická budova pozostávajúca z obchodu a bytov stojaca na pozemku s celkovou výmerou 797 m2, na predaj. Zastavaná plocha budovy je 501 m2 a má 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné. Úžitková plocha prízemia a poschodia je 902 m2 + pivnica 346 m2. Dvor má plochu 296 m2 a je v ňom vytvorené parkovisko z […]

 • Central Office – Kancelárie na prenájom

  Central Office – Kancelárie na prenájom

  Moderná administratívna budova CENTRAL OFFICE sa nachádza v centre mesta Komárno pri rieke Dunaj a neďaleko hraníc s Maďarskom. Päťpodlažná budova poskytne moderné kancelárie kategórie A , s atraktívnym výhľadom na mesto resp. na Dunaj. Na najvyššom poschodí sa nachádza reštaurácia s atraktívnym výhľadom na Dunaj so strešnou terasou. Administratívna budova je postavená z najmodernejších […]

 • Obchodno- skladový priestor

  Obchodno- skladový priestor

  Veľmi lukratívny obchodno- skladový priestor (325 m2) s dvomi kanceláriami, kuchyňou a vlastnou sociálnou miestnosťou sa nachádza vedľa frekventovanej Bratislavskej cesty. Pre nájomcu, resp. jeho klientov sú k dispozícii voľné parkovacie plochy. Priestory sú ideálne na obchodnú, ako aj skladovú činnosť na vysokej úrovni. Cena nájmu: 1.640,- Eur/ mesiac plus réžia a DPH. Všetky bližšie […]

 • Výrobný areál so stavebným pozemkom

  Výrobný areál so stavebným pozemkom

  Výrobný areál s celkovou rozlohou 13 605 m2 tvorí jeden celok, nachádza sa cca.500m od štátnej cesty Komárno – Nové Zámky pri asfaltovej ceste. Výrobná hala so zastavanou plochou 817 m2, s 3,2 tonovým mostovým žeriavom, sa skladá z dvoch častí. Rozmery časti A ( 540 m2) sú: D-36 m, Š-15 m, V-6 m, rozmery […]