Pozemky pre developerovv celkovej rozlohe 198126 m2 sa nachádzajúv zastavanej časti mesta Komárno 800m od centra mesta. Územie je ohraničené zjuhovýchodnejstrany Novozámockou cestou azo severozápadnej strany asfaltovou cestou vedúcoupopri hrádzi smerom na Kavu. Na Novozámockej ceste sú vtesnej blízkosti autosalóny (Hyunday, Fiat, KIA, SEAT, Mazda), čerpacia stanica PHM SLOVNAFT arôzne iné prevádzky prevažne obchodného zamerania.Inžinierske siete sú vdosahu.Územný plán Mesta Komárno rieši dané územie ako „Plochy občianskej vybavenosti celomestského anadmestského charakteru“, „Plochy nerušivej výroby adistribučno –skladovacie prevádzky“a „Plochy bývania vrodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu“.

Viac info: Prospekt

Predaj: Ing. Ľudovít Józsa| ALTAGRIC Reality s.r.o. | Dunajské nábrežie 4726 | Komárno –SK
M: 421907892781 | E:  jozsa@altagric.sk| w: www.altagric.sk