Odbor správy majetku, Komárno

tel.: +421 902 900 015
email: invest@komarno.sk

Kontakty