Administratívna budova BC1 Vám ponúka na prenájom obchodné aj kancelárske priestory. Nachádza sa priamo na Bratislavskej ceste pri vstupe do mesta Komárno. V blízkej budúcnosti neďaleko administratívnej budovy BC1 bude vybudovaný nový most od Maďarska s napojením na diaľnicu M1.

Budova má celkovú plochu 2.050 m2, minimálna prenajímateľná plocha je 144 m2. Budová má vlastné parkovacie miesta.

Cena nájmu je závislá od poschodia a plochy a pohybuje sa od 6 – 7,50 EUR/m2/mesiac + služby.

Viac info: Altagric
Ing. Ľudovít Józsa
GSM: 0907 892 781
e-mail: jozsa@altagric.sk