Na okraji mesta,  v smere Lándoru a Kavy  sa nachádzajú dva pozemky vo vlastníctve mesta.  V súčasnej dobe ho  využívajú na poľnohospodárske účely, ale vzhľadom na jeho umiestnenie môžu byť  použité aj  pre priemyselné účely. Sú ľahko dostupné z hlavných cestných ťahov, v tesnej blízkosti sa nachádza aj železničná trať. Tieto lokality – každá zvlášť, ale aj spolu, ponúkajú výbornú príležitosť pre investorov.

1. časť

Kataster: Komárno
Číslo parcely: 12839/4
Číslo LV: 6434
Výmera: 152197 m2
Druh: orná pôda
Spôsob využívania: Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
Umiestenie: Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Územný plán mesta: A1,C1,2, D1,G1

Kava

Link:
GISplan KN:
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?ly=ad,pc,pe,ul&lb=of-2014&c=-500080.35:-1328603.35&z=4&i=-500060.50:-1328819.08

Google Earth:
https://www.google.sk/maps/@47.7767847,18.1518216,2107m/data=!3m1!1e3?hl=sk

2. časť

Kataster: Komárno
Číslo parcely: 12862
Číslo LV: 6434
Výmera: 75272 m2
Druh: orná pôda
Spôsob využívania: Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
Umiestenie: Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Územný plán mesta: B2, F1

Kava1

Link:
GISplan KN:
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?ly=ad,pc,pe,ul&lb=of-2014&c=-500354.55:-1328654.05&z=3&i=-499946.49:-1329148.12

Google Earth:
https://www.google.sk/maps/@47.7717621,18.1462479,2107m/data=!3m1!1e3?hl=sk

Viac informácií: Odbor správy majetku, Komárno, kontakty