V severozápadnej  časti mesta, smerom na Kolárovo, sa v Hadovciach nachádza pozemok, ktorý je sčasti zastavaný, sčasti ho využívali ako dvor.  Táto oblasť má veľmi dobrý prístup z hlavného ťahu trasy Komárno –  Bratislava  a bude odtiaľto  ľahko dostupný aj nový most cez Dunaj, postavený v blízkej budúcnosti.

Kataster: Komárno
Číslo parcely: 10781
Číslo LV: 6434
Výmera: 15061 m2
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania: Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestenie: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Územný plán mesta: B1

Link:
GISplan KN:
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?ly=ad,pc,pe,ul&lb=of-2014&c=-503887:-1328282.5&z=4&i=-504321.03:-1328127.00

Google Earth:
https://www.google.sk/maps/@47.7791934,18.0942889,1053m/data=!3m1!1e3?hl=sk

Viac informácií: Odbor správy majetku, Komárno, kontakty