Priestor za lodenicou ponúka vynikajúce možnosti využiť prítomnosť rieky na nákladnú prepravu. V blízkosti pozemku sa bude čoskoro nachádzať nový plánovaný most cez Dunaj, ale k dispozícii je aj hlavná cesta smerom do Bratislavy.

1. časť

Kataster: Komárno
Číslo parcely: 3597
Číslo LV: 6434
Výmera: 27853 m2
Druh: lesný pozemok
Spôsob využívania: Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Umiestenie: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Územný plán mesta: F1

Link:
GISplan KN:
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?ly=ad,pc,pe,ul&lb=of-2014&c=-504246:-1330185.25&z=5&i=-504463.05:-1330083.24

Google Earth:
https://www.google.sk/maps/@47.7603457,18.095224,1054m/data=!3m1!1e3?hl=sk

2. časť

Kataster: Komárno
Číslo parcely: 3570
Číslo LV: 6434
Výmera: 29256 m2
Druh: ostatná plocha
Spôsob využívania: Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
Umiestenie: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Územný plán mesta: E1

Link:
GISplan KN:
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?ly=ad,pc,pe,ul&lb=of-2014&c=-504225.8:-1330419.45&z=5&i=-504352.04:-1330452.79

Google Earth:
https://www.google.sk/maps/@47.7594382,18.0926923,1054m/data=!3m1!1e3?hl=sk

Viac informácií: Odbor správy majetku, Komárno, kontakty