Project Description

V severozápadnej časti mesta, v smere na Kolárovo, sa na okraji Hadoviec nachádzajú dva pozemky, s veľmi dobrým prístupom z hlavného ťahu trasy Komárno – Bratislava a bude odtiaľto  ľahko dostupný aj nový most cez Dunaj, postavený v blízkej budúcnosti.

1. časť

Kataster: Komárno
Číslo parcely: 11786
Číslo LV: 6434
Výmera: 59154 m2
Druh: orná pôda
Spôsob využívania: Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
Umiestenie: Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Územný plán mesta: F1

Gadoc

Link:
GISplan KN:
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?ly=ad,pc,pe,ul&lb=of-2014&c=-503553.95:-1328358.4&z=4&i=-503714.96:-1328328.02

Google Earth: https://www.google.sk/maps/@47.7789339,18.1069704,1053m/data=!3m1!1e3?hl=sk

2. časť

Kataster: Komárno
Číslo parcely: 11787
Číslo LV: 6434
Výmera: 24469 m2
Druh: orná pôda
Spôsob využívania: Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
Umiestenie: Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Územný plán mesta: F1

Gadoc1

Link:
GISplan KN:
http://mu-komarno.gisplan.sk/mapa/katastralna-mapa/?ly=ad,pc,pe,ul&lb=of-2014&c=-503553.95:-1328358.4&z=4&i=-503518.93:-1328331.02

Google Earth: https://www.google.sk/maps/@47.7789339,18.1069704,1053m/data=!3m1!1e3?hl=sk

Viac informácií: Odbor správy majetku, Komárno, kontakty